Affärsutveckling 2017-07-17T14:38:53+00:00

Affärsutvecklare Stockholm och via Internet

Jag hjälper dig att paketera dina expertkunskaper och tjänster till en säljbar produkt!

Affärsutveckling handlar om att fokusera på företagets vision, mål och strategier. Med en god och realiserbar affärsplan kommer företaget att lyckas. Affärsutvecklare Stockholm, är den fysiska titeln jag använder när jag arbetar med mina kunder på hemmaplan. Men tack vare tekniken och Internet spelar det ingen roll var du befinner dig i Sverige.

Var intresserad och seriös!

Som företagare och säljare är alltid viktigt att vara intresserad, kunnig och seriös i sin relation med köparna. För att ta fram värde, nytta och effekt av din produkt bör du ha kunskaper om varför köparna väljer speciellt att handla av ditt företag och vilka argument kunden har för det.

Fokusera på kunden!

En smart strategi är att fokusera på kundens värde, nytta och effekt genomgående i allt material och i alla kundkontakt. För att få företagets kunder att vara lojala behöver du lära känna dem samt använda de kunskaper för att stärka försäljningen.

Ha ett tydligt budskap!

Syftet är att ta fram och använd nyckelord och fraser som återkommer i allt material. Målet är att budskap ska vara tydligt och ge ett enhetligt intryck för kunden med fokus på värden, nyttan och effekten.

Paketera ditt expertområde och tjänst till en säljbar produkt. Produkten ska fånga kundens intresse och ha ett tydligt budskap. Kunden ska direkt förstå vad de ska köpa – Sätt dig i kundens sits för att utveckla företagets nya produkter.

Dags att lyfta ditt företag?

  • Vill du lyfta ditt företags försäljning?
  • Vill du utveckla ditt företag och hitta nya kunder?
  • Vill du paketera din tjänster och göra dem säljbara?
  • Vill du sälja mer redan i år?
  • Vill du har högre marginaler?
  • Tar du rätt pris för dina tjänster?
  • Vill du öka företagets vinst?
Välkommen att kontakta mig!

12928386_10153568708872817_7980662000130925086_n

”De flesta människor tror att “sälja” är detsamma som “snacka”.
Men de mest effektiva säljarna vet att lyssnandet är den viktigaste delen av deras jobb.”

Roy Bartell